menu +

Mafi a FSC

Jsme pyšní na to, že se můžeme prokázat certifikaci pure (100%). To znamená, že můžeme zaručit, že označené výrobky prošly od vytěžení stromu až po expedici podlahy k zákazníkovi procesy podle FSC.

Co je FSC?

FSC (Forest Stewardship Council – Rada pro vrcholnou správu lesů) byla uvedena do života roku 1993 jako výsledek Vrcholné konference o životním prostředí konané v Riu. FSC je nestátní, obecně prospěšná organizace, která se zasazuje o ekologické, společensky snesitelné a ekonomicky únosné využívání lesů naší planety. Tato organizace je celosvětvě podporována organizacemi pro ochranu životního prostředí, odborovými organizacemi, zájmovými organizacemi domorodců jakož i četnými podniky z oboru lesnictví a dřevařského průmyslu. FSC je otevřena každému, koho zajimají lesy tohoto světa.

 

 

nahoru