menu +

Zdraví a pohodlí

Vnitřní ovzduší je 2 až 5 krát zamořenější než vnější*.Příčinou jsou chemické látky použité v budovách ve kterých žijeme a v nábytku který nás obklopuje. Špatná kvalita vzduchu může mít za následek zdravotní potíže jako je nedostatek koncentrace, únava, poruchy spánku, bolesti svalů, dýchací potíže, nevolnost nebo prohloubení alergických potíži. Fakt, že  uvnitř tráví lidé  téměř  devadesát procent* času, využila  firma Mafi  jako příležitost a aplikuje své odbornosti a přírodní vlastnosti dřeva tak, aby zkvalitnila vnitřní ovzduší a v konečném důsledku Vaše zdraví a pohodlí.

Je všeobecně známo, že příroda má pozitivní a posilující vliv na zdraví. Dřevo v přirozeném prostředí má vlastnost očišťovat vzduch. Díky 100% přírodním materiálům, technologii  tepelného zpracování Vulcano přes povrchovou úpravu přírodními oleji a údržbovým prostředkům,  jsou podlahy Mafi zcela bez umělých chemických látek.

Mafi je hrdým členem National Asthma Council Australia’s Sensitive Choice® programu.

* U.S. Environmental Protection Agency. 1989. Report to Congress on indoor air quality: Volume 2. EPA/400/1-89/001C. Washington, DC

nahoru